Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11/07/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]