Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/07/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]