Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/08/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Chưa có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]