Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 15/02/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]