Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu.


(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]