Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 24/03/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]