Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]