Thông tư số 06/2003/TT-BKH ngày 09/09/2003
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 06/2003/TT-BKH ngày 09 tháng 9 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]