Nghị quyết số 142/NQ-CP ngày 31/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 142/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]