Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2020 làm năm giá gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]