Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]