Công văn số 5592/BKHĐT-TH ngày 14/08/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính      
 
Nội dung văn bản

Công văn số 5592/BKHĐT-TH ngày 14/8/2018 về triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công.

 
 
[Trở về]