Thông tư số 06/2000/TT-BKHĐT ngày 27/06/2000
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 06/2000/TT-BKH ngày 27 tháng 6 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]