Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/04/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]