Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 31/08/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1087/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]