Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 17/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]