Quyết định số 2465/QĐ-TTg ngày 16/12/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2465/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]