Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]