Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 02/10/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]