Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 28/10/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]