Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/08/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]