Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BKH-NN ngày 06/10/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên bộ số 03/1999/TTLB-BKH-NN ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]