Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 ngày 12/11/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]