Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]