Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]