Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]