Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 14/02/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

 
 
[Trở về]