Nghị quyết số 09/2007/NQ-QH12 ngày 14/11/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 09/2007/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2008.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]