Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

 

 
 
[Trở về]