Thông tư số 09-BKH/VPTĐ ngày 21/09/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 09-BKH/VPTĐ ngày 21 tháng 9 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]