Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03/05/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]