Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Chưa có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]