Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]