Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/09/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]