Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]