Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 178/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]