Quyết định số 2308/QĐ-TTg ngày 16/12/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2308/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]