Luật số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 16/2003/QH11 ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Quốc hội: Luật Xây dựng.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]