Quyết định số 623/2007/QĐ-BKH ngày 18/06/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 623/2007/QĐ-BKH ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

(Chi tiết xem file đính kèm).

 
 
[Trở về]