Chỉ thị số 36/1998/CT-TTg ngày 23/10/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 36/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 10 năm 1998 về kiểm điểm thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

(Xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]