Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 11 năm 2003 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]