Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]