Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 31/10/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) lần 2 cho Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]