Thông tư số 02/BKH-DN ngày 30/01/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 02/BKH-DN ngày 30 tháng 01 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/05/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam
 
 
[Trở về]