Công điện số 4930/CĐ-BKHĐT ngày 18/07/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Công điện số 4930/CĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]