Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 08/09/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]