Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11/01/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]