Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]