Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24/09/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.
 
 
[Trở về]