Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]